Thursday, November 30, 2023
Homeದೇಶರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ: 2019ರಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಯೋಜನೆಯ ಕಲ್ಪನೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ: 2019ರಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಯೋಜನೆಯ ಕಲ್ಪನೆ

ಸ್ಟೆಂಡಾ ಆರ್. ವಾಡಿಯಾ
ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರ
ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಬೆಂಗಳೂರು – 560089
spenta.wadia@icts.res.in

50,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಕಾರ್ಪಸ್ ನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ಎನ್ ಆರ್ ಎಫ್) ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, 2019ರ ಕರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (ಡಿಎನ್ಇಪಿ) ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ (ಡಿಪಿಆರ್) ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾನವನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಪ್ರಗತಿಯು ಹೊಸ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ಸತ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮಹತ್ತರವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೈತ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ (ಎನ್ಎಸ್ಎಫ್) ಬಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವಂತೆ, “ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೌದ್ಧಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಗರಿಕರ ವರ್ಧಿತ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ, ಹೊಸ ಜ್ಞಾನದ ನಿರಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದನೆಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ” ಎಂಬಂತೆ, ಭಾರತದ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಅದರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: i) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಳ; ii) ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಪೋಷಿಸುವುದು; ಮತ್ತು iii) ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿತ್ತೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಾದರಿಯ ಅಗತ್ಯ ಕೂಡಾ ಇರುತ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅನುದಾನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೌತುಕ-ಚಾಲಿತ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಗಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಗುಂಪುಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆಮಿನಾರ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಸಂಶೋಧಕರು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಶೋಧಕರು ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಹಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ದೇಶದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಈ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀತಿರೂಪಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಮನ್ವಯತೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಧನಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅದು ಧನಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವನ್ನು ಕೂಡಾ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, 15 ಸದಸ್ಯರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿಯು ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮನ್ವಯ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಉದ್ದೇಶದ ಸಹಕ್ರಿಯೆ, ಫಲಿತಾಂಶ, ವಿಧಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ, ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಏಕೀಕರಣ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಕಲು ಹಾಗೂ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು, ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಂತೆಯೇ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಧನಸಹಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಇಲಾಖೆ, ಡಿಬಿಟಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ-ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಧನಸಹಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಭಾರತವು ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಆದೇಶವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ, ಸಂಶೋಧನಾ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಉಪ-ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸದೆ ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಅನುದಾನವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರದಂತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಮೂಲರೂಪದ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ, ಉನ್ನತ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಉನ್ನತ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಂತರಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವ್ಯಾಪಕ ಆದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರಿಣಿತಿಯ ಅಗಾಧ ವಿಸ್ತಾರ ಹಾಗೂ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ತಜ್ಞರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ, ಅಂತಹ ಬೃಹತ್ ಸವಾಲನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸೂಕ್ತ ರಚನೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments